beleid 

JAARREKENING 2012

klik hier[hyperlink naar PDF] voor de jaarrekening. 

JAARREKENING 2013

klik hier[hyperlink naar PDF] voor de jaarrekening. 

JAARREKENING 2014

klik hier[hyperlink naar PDF] voor de jaarrekening.

JAARREKENING 2015

klik hier[hyperlink naar PDF] voor de jaarrekening.

JAARREKENING 2016

klik hier[hyperlink naar PDF] voor de jaarrekening.

JAARREKENING 2017

klik hier[hyperlink naar PDF] voor de jaarrekening.

JAARREKENING 2018

klik hier[hyperlink naar PDF] voor de jaarrekening.

JAARREKENING 2019

klik hier[hyperlink naar PDF] voor de jaarrekening.

JAARREKENING 2020

klik hier[hyperlink naar PDF] voor de jaarrekening. 

JAARREKENING 2021

klik hier[hyperlink naar PDF] voor de jaarrekening. 

 

 

BELEIDSPLAN

Het werk van stichting Zwierige Zaken bestaat uit het zelf ontwikkelen of faciliteren van de activiteiten genoemd in de doelstelling. Voorbeelden hiervan zijn de activiteiten uit het verleden zoals tournees van barokopera’s, (poprock) coverbands, zangkoren, muziektheater, evenementen.

De stichting verwerft haar inkomsten met het uitvoeren van de activiteiten, het werven van fondsen en subsidies voor de uitvoering van de actvitiveiten. Een eventueel batig saldo van de activiteiten wordt ingezet om nieuwe activiteiten te ontwikkelen.