DOEL

Stichting Zwierige Zaken is op 3 juli 1997 opgericht met als doel het verspreiden van culturele uitingen op theatraal, muzikaal en beeldend geluid onder brede lagen van de bevolking, het ontwikkelen en verspreiden van kennis op dit terrein en het zoveel mogelijk personen deel laten nemen aan de culturele activiteiten, door of vanwege de stichting ontwikkeld.

 

ANBI

Stichting Zwierige Zaken is een erkende ANBI culturele instelling. Indien u een gift doet aan een culturele ANBI mag u bij de belastingopgave, wanneer u uw aftrekpost berekent, deze gift verhogen met 25%. Voor deze verhoging geldt een maximum van € 1.250. Klik hier [hyperlink] voor meer info over dit onderwerp.

 

BESTUUR

Jacqueline van Eerd | voorzitter
Mieke Heuvelmans-van Leuven | secretaris
Kees van de Ven | penningmeester

Beloningsbeleid : het bestuur ontvangt geen beloning voor haar werkzaamheden als bestuurslid.

 

PRODUCTIE

Miriam Braak
Marcel Hermans